• PMC

Available courses

Kursen Affärsekonomi och verksamhetsstyrning gör du med fördel på distans och har stort stöd vid konsultativa möten. Kursen är flexibel och anpassas efter dina behov. Du får även konsultationer i samband med ditt företags verksamhetsstyrning.

Kursen Strategisk Affärsekonomi gör du med fördel på distans och har stort stöd vid konsultativa möten. Kursen är flexibel och anpassas efter dina behov. Du får även konsultationer i samband med ditt företags verksamhetsstyrning.

ExMI erbjuder ett kraftfullt program för dig som vill utvecklas i rollen som managementkonsult.

ExMI erbjuder ett kraftfullt program för dig som vill utvecklas i rollen som managementkonsult.

Programmet vänder sig till dig som arbetar som specialistkonsult. 

Here you get contact with administration, news and your tutor. You'll get access to all relevant documents of the program.

Today's employment market is a highly demanding, competitive environment. In order to survive and succeed, individuals need both academic and vocational qualifications, together with highly flexible, proven, transferable skills.

 

Different topics

Here you find different topics of the program. You get details of syllabus, links and discussions. 

Questions of the program, please contact  Nina Nyqvist, Administration.

You are always welcome to call us +46 8 544 715 70

 

Mikael Jensen, CEO

”Tandea Management” för VD och chefer.

Kursen Affärsekonomi och verksamhetsstyrning gör du med fördel på distans och har stort stöd vid konsultativa möten. Kursen är flexibel och anpassas efter dina behov. Du får även konsultationer i samband med ditt företags verksamhetsstyrning.

ExMI erbjuder ett kraftfullt program för dig som vill utvecklas i rollen som managementkonsult.

Genom certifiering till Certified Management Consultant, CMC-status, säkerställs att managementkonsulten motsvarar en hög internationell fastställd standard. 

Genom certifiering till Certified Management Consultant, CMC-status, säkerställs att managementkonsulten motsvarar en hög internationell fastställd standard. 

CMC Återcertifieringsprogram för dig som vill utvecklas i rollen som managementkonsult.