”Tandea Management” för VD och chefer.

Kursen Affärsekonomi och verksamhetsstyrning gör du med fördel på distans och har stort stöd vid konsultativa möten. Kursen är flexibel och anpassas efter dina behov. Du får även konsultationer i samband med ditt företags verksamhetsstyrning.

ExMI erbjuder ett kraftfullt program för dig som vill utvecklas i rollen som managementkonsult.