Genom certifiering till Certified Management Consultant, CMC-status, säkerställs att managementkonsulten motsvarar en hög internationell fastställd standard. 

Genom certifiering till Certified Management Consultant, CMC-status, säkerställs att managementkonsulten motsvarar en hög internationell fastställd standard. 

CMC Återcertifieringsprogram för dig som vill utvecklas i rollen som managementkonsult.