Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Executive Management Institute (ExMI).

Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av ExMI.

ExMI webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av ExMI webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.


ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

ExMI förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för ExMI.


LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

ExMI webbplats kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av ExMI och ExMI är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. ExMI är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. ExMI erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att ExMI sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

 

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av ExMI webbplats, bekräftar och garanterar du ExMI att du inte kommer att använda dessa på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta ExMI eller förstöra andra användares besök/arbete med ExMI. Du får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom webbplatsen.

 

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

ExMI webbplats kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Du accepterar att:

  • Inte på något sätt kränka rättssäkerheten för andra.
  • Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat illstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovsrättsliga orsaker.

ExMI har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller ExMI sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. ExMI förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

ExMI förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. ExMI varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger ExMI sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på ExMI’s vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överensstämmer med ExMI.

 

FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVARUPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM ExMI WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. ExMI FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I ExMI’s WEBBPLATS.

 

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

ExMI förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till ExMI webbplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

 

COPYRIGHT OCH INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på ExMI webbplats är: Copyright 2017 Executive Management Institute AB och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

 

VARUMÄRKEN

Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Senast ändrad: torsdag, 2 mars 2023, 16:02